Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
2

Nebukadnessars wraak

21In het achttiende jaar, op de twee√ęntwintigste dag van de eerste maand, werd in het paleis van Nebukadnessar, de koning van de Assyri√ęrs, het bevel uitgevaardigd dat er wraak genomen moest worden op de hele wereld, zoals hij aangekondigd had. 2Hij riep al zijn dienaren en zijn edelen bijeen en bracht hen van zijn geheime besluit op de hoogte: hij sprak het vonnis uit dat hij over de hele wereld had geveld. 3Zij deelden zijn opvatting dat iedereen die geen gevolg had gegeven aan zijn oproep, uitgeroeid moest worden.

4Nadat Nebukadnessar, de koning van de Assyri√ęrs, zijn besluit bekrachtigd had, ontbood hij Holofernes, de opperbevelhebber van zijn leger en tweede man in zijn rijk. Hij zei tegen hem: 5‚ÄėDit zegt de grote koning, de heer van de hele aarde: Trek weg van hier, en neem ervaren soldaten met u mee, honderdtwintigduizend man voetvolk en twaalfduizend ruiters met hun paarden. 6Trek op tegen de volken in het westen, want ze hebben aan mijn oproep geen gehoor gegeven. 7Zeg hun uit mijn naam dat ze ten teken van overgave aarde en water gereedmaken, want in mijn woede zal ik tegen hen optrekken en met mijn legermacht heel hun gebied onder de voet lopen en plunderen. 8Ravijnen en bergstromen zullen zich met hun gewonden vullen, rivieren boordevol doden buiten hun oevers treden, 9en de gevangenen zal ik wegvoeren naar de uiteinden van de aarde. 10Trek eropuit en bezet hun hele gebied voor mij. Degenen die zich aan u overgeven, moet u sparen tot de dag komt dat ik hen zal straffen. 11Maar degenen die zich blijven verzetten, mag u niet ontzien: u moet hen in het hele gebied prijsgeven aan dood en plundering. 12Zo waar ik leef en bij de macht van mijn koningschap: ik heb gesproken en ik zal het ten uitvoer brengen. 13Wat u aangaat: laat niets na van hetgeen uw heer u geboden heeft, maar voer alles volledig en zonder aarzelen uit zoals ik heb bevolen.‚Äô

14Holofernes verliet het hof van zijn heer. Hij riep alle vorsten, veldheren en oversten van het Assyrische leger bijeen, 15rekruteerde overeenkomstig het bevel van zijn heer honderdtwintigduizend man voor zijn keurtroepen en twaalfduizend boogschutters te paard, 16en stelde hen op zoals dat bij een grote strijdmacht gebruikelijk is. 17Voor het vervoer van hun uitrusting zette hij een zeer groot aantal kamelen, ezels en muilezels in. Verder nam hij ontelbare schapen, runderen en geiten mee om alle soldaten te voeden, 18naast een grote hoeveelheid andere proviand en zeer veel goud en zilver uit het koninklijk paleis. 19Toen trok Holofernes aan het hoofd van zijn legermacht op om, voor koning Nebukadnessar uit, het hele westelijke gebied te bedelven onder zijn strijdwagens, zijn ruiters en zijn beste voetvolk. 20

2:20
Recht. 7:12
Jo√ęl 2:2-7
Er trok een ongeregelde menigte met hen mee, zo talrijk als een zwerm sprinkhanen en als zandkorrels op de aarde, een menigte die niet te tellen was.

21Vanuit Nineve trokken ze drie dagmarsen in de richting van de vlakte van Bektilet. Op enige afstand van Bektilet legerden ze zich bij het gebergte ten noorden van Boven-Cilici√ę. 22Van daar trok hij met zijn hele legermacht ‚Äď voetvolk, ruiters en strijdwagens ‚Äď het gebergte in. 23

2:23
Gen. 10:6,13,22
Hij brak door de gelederen van Libi√ę en Lydi√ę en plunderde alle Rassieten en Isma√ęlieten die aan de rand van de woestijn ten zuiden van Cheleon woonden. 24Daarna stak hij de Eufraat over, trok door Mesopotami√ę en maakte alle versterkte steden aan de rivier de Abrona tot aan zee met de grond gelijk. 25Hij bezette het gebied van Cilici√ę, slachtte iedereen die verzet bood af en trok verder tot aan het gebied van Jafet in het zuiden, aan de grens met Arabi√ę. 26Hij omsingelde de Midjanieten, stak hun tenten in brand en plunderde hun schaapskooien. 27Daarna daalde hij af naar de vlakte van Damascus, ten tijde van de tarweoogst. Hij liet daar alle akkers platbranden en de veestapel vernietigen. Hij plunderde de steden, verwoestte de velden en bracht alle jongemannen om.

28

2:28
Ex. 15:15-16
Angst en ontzetting maakten zich meester van de bewoners van de kuststreek: de hele bevolking van Sidon en Tyrus, van Sur, Okina en Jemnaä, van Azotus en Askelon verkeerde in doodsangst voor Holofernes.