Herziene Statenvertaling (HSV)
8

De kracht van de liefde

zij:

81Och, was U mij als een broer,

gezoogd aan de borsten van mijn moeder.

Als ik U op straat vond, zou ik U kussen.

Ook zouden ze mij niet verachten.

2Ik zou U meevoeren, ik zou U brengen

in het huis van mijn moeder,

U zou mij onderrichten.

Ik zou U laten drinken van kruidenwijn,

van het sap van mijn granaatappels.

3

8:3
Hoogl. 2:6
Laat Zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn

en Zijn rechter mij omhelzen.

4

8:4
Hoogl. 2:7
3:5
Ik bezweer u,

dochters van Jeruzalem:

waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren,

voordat het haar behaagt?

de dochters van Jeruzalem:

5Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn,

leunend op haar Liefste?

zij:

Onder de appelboom heb ik U gewekt.

Daar heeft Uw moeder U met smart voortgebracht,

met smart heeft zij U daar voortgebracht die U gebaard heeft.

6Leg mij als een zegel op Uw hart,

als een zegel op Uw arm.

Want de liefde is sterk als de dood,

de hartstocht onstuitbaar8:6 onstuitbaar - Letterlijk: hard. als het graf.

Haar vonken zijn vurige vonken,

vlammen van de HEERE.

7Vele wateren kunnen

8:7
Rom. 8:28
de liefde niet uitblussen

en rivieren spoelen haar niet weg.

Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde,

men zou hem smadelijk verachten.

de broers van de bruid:8:8 De broers van de bruid - Of: De dochters van Jeruzalem.

8Wij hebben een kleine zuster

die nog geen borsten heeft.

Wat zullen wij voor onze zuster doen

op de dag waarop men over haar zal spreken?

9Als zij een muur is,

zullen wij een zilveren bolwerk op haar bouwen.

Als zij een deur is,

zullen wij haar insluiten met een plank van cederhout.

zij:

10Ik ben een muur

en mijn borsten zijn als torens.

Toen was ik in Zijn ogen

als iemand die vrede vindt.

11Salomo had een wijngaard te Baäl-Hamon.

Hij gaf deze wijngaard aan de bewakers.

Voor zijn vruchten bracht ieder

duizend zilverstukken.

Hij:

12Mijn wijngaard – die van Mij – ligt voor Mijn aangezicht.

De duizend zilverstukken zijn voor u, Salomo,

en tweehonderd voor de bewakers van zijn vrucht.

13O, bewoonster van de tuinen,

metgezellen slaan acht op uw stem,

laat Mij die horen!

zij:

14

8:14
Openb. 22:17,20
Kom haastig, mijn Liefste,

en wees als een gazelle

of als het jong van een hert

op de bergen met specerijen.