Herziene Statenvertaling (HSV)
5

De vrucht van de rechtvaardiging

51Wij

5:1
Jes. 32:17
Joh. 16:33
Efez. 2:13
dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

2

5:2
Joh. 10:9
14:6
Efez. 2:18
3:12
Hebr. 10:19
Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij
5:2
1 Kor. 15:1
staan, en wij
5:2
Hebr. 3:6
roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

3En dit niet alleen,

5:3
Jak. 1:3
maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt,

4en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.

5En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

6

5:6
Efez. 2:1
Kol. 2:13
Hebr. 9:15
1 Petr. 3:18
Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven.

7Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven.

8God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus

5:8
Hebr. 9:15
1 Petr. 3:18
voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

9Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.

10Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven.

11En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

Adam en Christus

12Daarom, zoals

5:12
Gen. 3:6
1 Kor. 15:21
door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde
5:12
Gen. 2:17
Rom. 6:23
de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

13Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is.

14Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam,5:14 met eenzelfde overtreding als Adam - Letterlijk: in de gelijkheid van de overtreding van Adam. die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.

15Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

16En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging.

17Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

18Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.

19Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.

20

5:20
Joh. 15:22
Rom. 4:15
7:8
Gal. 3:19
De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen,
5:20
Luk. 7:47
maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest,

21opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.