Herziene Statenvertaling (HSV)
15

Zeven engelen met de zeven laatste plagen

151En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met

15:1
Openb. 11:14
de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.

2En ik zag iets

15:2
Openb. 4:6
als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

3En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden:

15:3
Ps. 111:2
139:14
Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God;
15:3
Ps. 145:17
rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

4

15:4
Jer. 10:7
Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

5En daarna zag ik, en zie,

15:5
Openb. 11:19
de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend.

6En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en

15:6
Openb. 1:13
omgord om de borst met gouden gordels.

7En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid.

8En de tempel werd

15:8
Ex. 40:34
1 Kon. 8:10
Jes. 6:4
vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren.