Herziene Statenvertaling (HSV)
10

Het boekje wordt door Johannes opgegeten

101En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als

10:1
Matt. 17:2
de zon, en Zijn voeten waren als
10:1
Openb. 1:15
zuilen van vuur.

2En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker op de aarde.

3En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.

4En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen:

10:4
Dan. 8:26
12:4
Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op.

5

10:5
Dan. 12:7
En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn hand op naar de hemel,

6en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is,

10:6
Openb. 11:15
dat er geen tijd meer zou zijn.

7Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

8En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat.

9En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij:

10:9
Ezech. 3:1
Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.

10En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.

11En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.