Herziene Statenvertaling (HSV)
87

De heerlijkheid van Sion

871Een psalm, een lied van de zonen van Korach.

Zijn fundament rust op de heilige bergen.

2De HEERE heeft de poorten van Sion lief

boven alle woningen van Jakob.

3Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken,

stad van God! Sela

4Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen;

zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet:

die zijn daar geboren.

5Van Sion wordt gezegd:

Man voor man is erin geboren.

De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden.

6De HEERE telt hen erbij,

wanneer Hij de volken opschrijft,

en zegt: Deze is daar geboren. Sela

7De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen:

Al mijn bronnen zijn in u!