Herziene Statenvertaling (HSV)
82

Vermaning aan onrechtvaardige rechters

821Een psalm van Asaf.

God staat in de vergadering van God,

Hij oordeelt te midden van de goden:

2Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen

en de goddelozen bevoordelen?82:2 de goddelozen bevoordelen - Letterlijk: aangezichten van goddelozen verheffen. Sela

3Doe recht aan de geringe en de wees,

bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.

4

82:4
Spr. 24:11
Bevrijd de geringe en de arme,

ontruk hem aan de hand van de goddelozen.

5Zij weten niets en begrijpen niets,

zij wandelen steeds in de duisternis rond;

daarom wankelen alle fundamenten van de aarde.

6Ík heb wel gezegd: U bent goden,

u bent allen zonen van de Allerhoogste;

7toch zult u sterven als een mens,

zoals iedere andere vorst82:7 iedere andere vorst - Letterlijk: een van de vorsten. zult u vallen.

8Sta op, o God, oordeel de aarde,

82:8
Ps. 2:8
Hebr. 1:2
want Ú bezit alle volken.