Herziene Statenvertaling (HSV)
70

Gebed om spoedige hulp

701Een psalm van David, voor de koorleider, om te doen gedenken.

2

70:2
Ps. 40:14
Haast U, o God, om mij te redden;

HEERE, kom mij spoedig te hulp.

3

70:3
Ps. 35:4,26
71:13
Laat beschaamd en rood van schaamte worden

wie mij naar het leven staan;

laat terugwijken en te schande worden

wie vreugde vinden in mijn onheil.

4Laat als loon voor hun smaad terugkeren

wie zeggen: Haha!

5Laat in U vrolijk en verblijd zijn

allen die U zoeken;

laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen:

Laat God groot gemaakt worden!

6Maar ik ben ellendig en arm;

o God, kom spoedig tot mij.

U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder.

HEERE, wacht niet langer!