Herziene Statenvertaling (HSV)
67

De volken zullen God loven

671Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.

2God zij ons genadig en zegene ons;

67:2
Num. 6:25
Ps. 4:7
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela

3Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,

onder alle heidenvolken Uw heil.

4De volken zullen U, o God, loven;

de volken zullen U loven, zij allen.

5De natiën zullen zich verblijden en juichen,

omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;

de natiën op de aarde zult U leiden. Sela

6De volken zullen U, o God, loven;

de volken zullen U loven, zij allen.

7De aarde heeft haar opbrengst gegeven;

God, onze God, zegent ons.

8God zegent ons

en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.