Herziene Statenvertaling (HSV)
60

Gebed in oorlogstijd

601Een gouden kleinood van David, ter onderwijzing, voor de koorleider, op ‘De lelie van de getuigenis’; 2

60:2
2 Sam. 8:3,13
1 Kron. 18:3,12
toen hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba, en Joab terugkwam en de Edomieten versloeg in het Zoutdal: twaalfduizend man.

3O God,

60:3
Ps. 144:10
U had ons verstoten, U had ons verbroken,

U bent toornig geweest; keer terug tot ons.

4U hebt het land doen beven, U hebt het gespleten;

genees zijn breuken, want het wankelt.

5U hebt Uw volk een harde zaak doen zien,

U hebt ons bedwelmende wijn laten drinken.

6Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen,

om die op te heffen als teken van de waarheid, Sela

7

60:7
Ps. 108:7
opdat Uw beminden gered worden.

Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons.

8God heeft gesproken in Zijn heiligdom,

daarom zal ik van vreugde opspringen;

ik zal Sichem verdelen,

het dal van Sukkoth zal ik opmeten.

9Gilead is van mij, Manasse is van mij,

Efraïm de bescherming60:9 de bescherming - Letterlijk: de kracht. voor mijn hoofd,

Juda is mijn wetgever.

10Moab is mijn waskom,

op Edom zal ik mijn schoen werpen.

Juich over mij, Filistea!

11Wie zal mij brengen in een versterkte stad?

Wie zal mij leiden tot in Edom?

12Zult U het niet zijn, o God, Die ons verstoten had

en niet met onze legers uittrok, o God?

13Geef ons hulp uit de benauwdheid,

want heil van een mens te verwachten is nutteloos.

14Met God zullen wij krachtige daden doen;

Híj zal onze tegenstanders vertrappen.

61

Toevlucht tot God

611Een psalm van David, voor de koorleider, met een snaarinstrument.

2O God, luister naar mijn roepen,

sla acht op mijn gebed.

3Van het einde van het land roep ik tot U,

nu mijn hart bezwijkt;

leid mij op een rots

die voor mij te hoog zou zijn.

4Want U bent een toevlucht voor mij geweest,

een sterke toren tegen de vijand.

5Ik zal in alle eeuwigheid61:5 in alle eeuwigheid - Letterlijk: eeuwigheden. in Uw tent verblijven,

mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels. Sela

6Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord;

U hebt mij de erfenis gegeven van wie Uw Naam vrezen.

7U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning,

zijn jaren duren voort als van generatie op generatie.

8Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht.

Beschik goedertierenheid en trouw, dat die hem beschermen.

9Dan zal ik voor Uw Naam voor eeuwig psalmen zingen

om mijn geloften na te komen, dag aan dag.

62

God alleen is onze toevlucht

621Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun.

2Zeker, mijn ziel is stil voor God;

van Hem is mijn heil.

3Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,

mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

4Hoelang bedenkt u nog kwaad tegen een man?

U zult allen gedood worden;

u zult zijn als een hellende wand,

een instortende muur.

5Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten.

Zij scheppen behagen in leugen;

met hun mond zegenen zij,

maar in hun binnenste vervloeken zij. Sela

6Zeker, mijn ziel, zwijg voor God,

want van Hem is mijn verwachting.

7Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,

mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.

8In God is mijn heil en mijn eer;

mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.

9Vertrouw op Hem te allen tijde, volk;

stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.

God is voor ons een toevlucht. Sela

10Zeker, eenvoudigen62:10 eenvoudigen - Letterlijk: kinderen van een mens. zijn een zucht,

aanzienlijken62:10 aanzienlijken - Letterlijk: kinderen van een man. een leugen;

in de weegschaal gewogen,

zijn zij tezamen lichter dan een zucht.

11Vertrouw niet op onderdrukking,

stel geen ijdele hoop op roof.

Als het vermogen toeneemt,

zet er het hart niet op.

12God heeft één ding gesproken,

ik heb dit tweemaal gehoord:

dat de kracht van God is.

13Ook de goedertierenheid is van U, Heere,

62:13
Job 34:11
Spr. 24:12
Jer. 32:19
Ezech. 7:27
33:20
Matt. 16:27
Rom. 2:6
2 Kor. 5:10
Efez. 6:8
Kol. 3:25
1 Petr. 1:17
Openb. 22:12
want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.