Herziene Statenvertaling (HSV)
47

God triomfeert

471Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.

2Alle volken, klap in de handen;

juich voor God met luide vreugdezang.

3Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend,

een groot Koning over de hele aarde.

4Hij onderwerpt volken aan ons,

Hij brengt natiën onder onze voeten.

5Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit:

de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad. Sela

6God vaart op onder gejuich,

de HEERE vaart op onder bazuingeschal.

7Zing psalmen voor God, zing psalmen,

zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,

8want God is Koning over heel de aarde;

zing psalmen met een onderwijzing.

9God regeert over de heidenvolken;

God zit op Zijn heilige troon.

10De edelen van de volken voegen zich

bij het volk van de God van Abraham;

want de schilden van de aarde zijn van God.

Hij is zeer hoog verheven!