Herziene Statenvertaling (HSV)
45

Bruiloftslied

451Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de zonen van Korach, op ‘De lelies’.

2Mijn hart brengt een goed woord voort;

ik draag mijn gedichten45:2 mijn gedichten - Letterlijk: mijn werken. voor over een Koning;

mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.

3U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen;

genade is op Uw lippen uitgegoten,

daarom heeft God U voor eeuwig gezegend.

4Gord Uw zwaard aan de heup, o Held,

het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie.

5Rijd voorspoedig uit in Uw glorie,

op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid;

Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren.

6Uw pijlen zijn scherp;

zij treffen het hart van de vijanden van de Koning.

Volken zullen onder U vallen.

7

45:7
Hebr. 1:8
Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd;

de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

8U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid;

daarom heeft Uw God U gezalfd, o God,

met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

9Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel,

wanneer U uit de ivoren paleizen komt,

waar men U verblijdt.

10Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen;

de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.

11Luister, dochter, en zie, en neig uw oor:

vergeet uw volk en het huis van uw vader.

12Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid;

omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer.

13De dochter van Tyrus zal komen

45:13
Ps. 72:10
met een geschenk;

de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen.

14De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid;

haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad.

15In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid;

jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg,

worden bij U gebracht.

16Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde,

zij gaan het paleis van de Koning binnen.

17Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen;45:17 zullen … innemen - Letterlijk: zullen zijn in plaats van uw vaderen.

U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde.

18Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties;45:18 alle generaties - Letterlijk: elke generatie en generatie.

daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.