Herziene Statenvertaling (HSV)
43

Vervolg van Psalm 42: Gebed om verlossing

431Doe mij recht, o God,

en voer mijn rechtszaak;

bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid,

van de man van bedrog en onrecht.

2Want U bent de God van mijn kracht.

Waarom verstoot U mij dan?

Waarom ga ik steeds

43:2
Ps. 35:14
38:7
42:10
in het zwart gehuld,

door de onderdrukking van de vijand?

3Zend Uw licht en Uw waarheid;

laten die mij leiden,

mij brengen tot Uw heilige berg

en tot Uw woningen,

4zodat ik kan gaan naar Gods altaar,

naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde;43:4 mijn … vreugde - Letterlijk: de blijdschap van mijn vreugde.

en ik U met de harp kan loven,

o God, mijn God!

5

43:5
Ps. 42:6,12
Wat buigt u zich neer, mijn ziel,

en wat bent u onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;

Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.