Herziene Statenvertaling (HSV)
16

Het hoogste goed

161Een gouden kleinood van David.

Bewaar mij, o God,

want ik heb tot U de toevlucht genomen.

2Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;

16:2
Job 22:2
35:7
Ps. 50:9Rom. 11:35
mijn goedheid is niet voor U,

3maar voor de heiligen die op de aarde zijn,

en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind.

4Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven;

ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit

en neem de namen ervan niet op mijn lippen.

5

16:5
Klaagl. 3:24
De HEERE is mijn enig deel16:5 mijn enig deel - Letterlijk: het deel van mijn deel. en mijn beker.

U onderhoudt wat het lot mij toewees.

6De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen,

ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

7Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven;

zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

8

16:8
Hand. 2:25
Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;

omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

9Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,

ook zal mijn lichaam veilig wonen.

10

16:10
Hand. 2:31
13:35
Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,

U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

11U maakt mij het pad ten leven bekend;

overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,

lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.