Herziene Statenvertaling (HSV)
149

Oproep tot dankzegging

1491Halleluja!

Zing voor de HEERE een nieuw lied,

Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.

2Laat Israël zich verblijden in

149:2
Ps. 100:3
zijn Maker,

laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning.

3

149:3
Ps. 81:3,4
Laten zij Zijn Naam loven in reidans,

voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp.

4Want de HEERE is Zijn volk goedgezind,

Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.

5Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde,

laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen.

6Gods lofzangen klinken uit hun mond,149:6 mond - Letterlijk: keel.

149:6
2 Thess. 2:8
Hebr. 4:12
Openb. 1:16
een tweesnijdend zwaard is in hun hand,

7om wraak te oefenen over de heidenvolken,

bestraffingen over de natiën,

8om hun koningen

149:8
Matt. 18:18
te binden met ketenen

en hun aanzienlijken met ijzeren boeien,

9om het beschreven recht aan hen te voltrekken.

149:9
Deut. 4:6
Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.

Halleluja!

150

Loof de HEERE!

1501Halleluja!

Loof God in

150:1
Jes. 6:3
Zijn heiligdom,

loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

2Loof Hem om Zijn machtige daden,

loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

3Loof Hem met geschal van de bazuin,

loof Hem met luit en harp.

4Loof Hem met tamboerijn en reidans,

loof Hem met snarenspel en fluit.

5Loof Hem met helder klinkende cimbalen,

loof Hem met luid klinkende cimbalen.

6Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.

Halleluja!