Herziene Statenvertaling (HSV)
144

Gebed om overwinning

1441Een psalm van David.

Geloofd zij de HEERE, mijn rots,

144:1
2 Sam. 22:35
Ps. 18:35
Die mijn handen leert om te strijden,

mijn vingers om oorlog te voeren;

2mijn goedertierenheid en mijn burcht,

mijn veilige vesting en mijn, ja, mijn Bevrijder,

mijn schild, tot Wie ik de toevlucht heb genomen,

144:2
2 Sam. 22:48
Ps. 18:48
Die mijn volk aan mij onderwerpt.

3HEERE,

144:3
Job 7:17
Ps. 8:5
31:8
Hebr. 2:6
wat is de mens, dat U hem kent,

de sterveling,144:3 de sterveling - Letterlijk: een zoon van een sterveling. dat U aan hem denkt?

4De

144:4
Ps. 39:6
62:10
mens lijkt op een zucht,

zijn dagen zijn

144:4
Job 8:9
14:2,3
Ps. 102:12
als een voorbijgaande schaduw.

5

144:5
Ps. 18:10
Buig Uw hemel, HEERE, en daal neer,

144:5
Ps. 18:8
104:32
raak de bergen aan, zodat zij roken.

6

144:6
2 Sam. 22:8
Ps. 18:15
Slinger Uw bliksem en verspreid hen,

144:6
1 Sam. 7:10
schiet Uw pijlen af en breng hen in verwarring.

7Steek Uw handen uit van omhoog,

bevrijd mij en ontruk mij aan de grote wateren,

uit de hand van vreemdelingen;

8want hun mond spreekt valse dingen,

hun rechterhand is een hand vol bedrog.

9O God, ik zal een nieuw lied voor U zingen,

met de luit en het tiensnarig instrument zal ik psalmen voor U zingen.

10U bent het Die koningen de overwinning geeft,

Die Zijn dienaar David bevrijdt van het zwaard dat onheil brengt.

11Bevrijd mij en red mij

van de hand van vreemdelingen,

van wie de mond valse dingen spreekt,

van wie de rechterhand een rechterhand vol bedrog is.

12Dan zullen onze zonen als planten zijn,

hoog opgegroeid in hun jeugd;

onze dochters als hoekstenen,

uitgesneden naar het ontwerp van een paleis.

13Dan zijn onze schuren vol

en leveren zij de ene voorraad na de andere;144:13 de ene voorraad na de andere - Letterlijk: van soort naar soort.

dan werpen onze kudden bij duizenden,

ja, met tienduizenden nemen zij toe in onze velden.

14Dan zijn onze runderen zwaarbeladen,

dan wordt er geen inval of uitval gedaan

en is er geen gejammer op onze pleinen.

15Welzalig het volk dat het zo vergaat,

welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is.