Herziene Statenvertaling (HSV)
134

Aansporing om God te loven

1341Een pelgrimslied.

Kom,134:1 Kom - Letterlijk: Zie. loof de HEERE,

alle dienaren van de HEERE,

u die nacht aan nacht134:1 nacht aan nacht - Letterlijk: in de nachten. in het huis van de HEERE staat.

2Hef uw handen op naar het heiligdom

en loof de HEERE.

3De HEERE zegene u uit Sion,

Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.