Herziene Statenvertaling (HSV)
133

Broederlijke liefde

1331Een pelgrimslied, van David.

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het

dat broeders ook eensgezind samenwonen.

2Het is als de kostelijke olie op het hoofd,

die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,

die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

3Het is als de dauw van de Hermon

die neerdaalt op de bergen van Sion.

Want daar gebiedt de HEERE de zegen

en het leven tot in eeuwigheid.