Herziene Statenvertaling (HSV)
130

Zesde boetpsalm

1301Een pelgrimslied.

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

2Heere, hoor naar mijn stem.

Laat Uw oren opmerkzaam zijn

op mijn luide smeekbeden.

3

130:3
Ps. 143:2
Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,

Heere, wie zal staande blijven?

4Maar

130:4
2 Sam. 24:14
bij U is vergeving,

opdat U gevreesd wordt.

5

130:5
Ps. 27:14
Hab. 2:3
Ik verwacht de HEERE,
130:5
Ps. 40:2
mijn ziel verwacht Hem

en ik hoop op Zijn woord.

6

130:6
Ps. 5:4
119:147
123:1,2
Mijn ziel wacht op de Heere,

meer dan wachters op de morgen,

wachters op de morgen.

7Laat Israël hopen op de HEERE,

want bij de HEERE is goedertierenheid

en bij Hem is veel verlossing.

8Ja, Hij zal Israël verlossen

van al zijn ongerechtigheden.