Herziene Statenvertaling (HSV)
127

Gods onmisbare zegen

1271Een pelgrimslied, van Salomo.

Als de HEERE het huis niet bouwt,

tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;

als de HEERE de stad niet bewaart,

tevergeefs waakt de wachter.

2Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,

laat opblijft,

brood eet waarvoor u moet zwoegen:

de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

3Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,

de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

4Zoals pijlen in de hand van een held,

zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

5Welzalig de man die zijn pijlkoker

daarmee gevuld heeft;

zij worden niet beschaamd,

als zij met de vijanden spreken in de poort.

128

Zegen voor het gezin

1281Een pelgrimslied.

Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,

die in Zijn wegen gaat.

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;

welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok

binnen in uw huis,

uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen

rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden

die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;

u zult het goede van Jeruzalem zien,

al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.

Vrede over Israël!

129

Vervolgd, maar gespaard

1291Een pelgrimslied.

Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd

– zeg dat toch, Israël.

2Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd;

toch hebben zij mij niet overwonnen.

3Ploegers hebben mijn rug geploegd,

zij hebben hun voren lang gemaakt.

4De HEERE, Die rechtvaardig is,

heeft de touwen van de goddelozen afgehakt.

5Laat beschaamd worden en terugwijken

allen die Sion haten.

6

129:6
Job 8:12
40:10
Laat hen worden als gras op de daken,

dat verdort voordat men het uittrekt,

7waarmee de maaier zijn hand niet vult,

of de schovenbinder zijn arm;

8en de voorbijgangers zeggen niet:

De zegen van de HEERE zij met u,

wij zegenen u in de Naam van de HEERE.