Herziene Statenvertaling (HSV)
128

Zegen voor het gezin

1281Een pelgrimslied.

Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,

die in Zijn wegen gaat.

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;

welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok

binnen in uw huis,

uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen

rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden

die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;

u zult het goede van Jeruzalem zien,

al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.

Vrede over Israël!