Herziene Statenvertaling (HSV)
127

Gods onmisbare zegen

1271Een pelgrimslied, van Salomo.

Als de HEERE het huis niet bouwt,

tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;

als de HEERE de stad niet bewaart,

tevergeefs waakt de wachter.

2Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,

laat opblijft,

brood eet waarvoor u moet zwoegen:

de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

3Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,

de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

4Zoals pijlen in de hand van een held,

zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

5Welzalig de man die zijn pijlkoker

daarmee gevuld heeft;

zij worden niet beschaamd,

als zij met de vijanden spreken in de poort.