Herziene Statenvertaling (HSV)
126

Danklied na de ballingschap

1261Een pelgrimslied.

Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,

waren wij als mensen die droomden.

2

126:2
Job 8:21
Toen werd onze mond vervuld met lachen

en onze tong met gejuich.

Toen zei men onder de heidenvolken:

De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,

daarom zijn wij verblijd.

4HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap,

zoals waterstromen in het zuiden.

5Wie met tranen zaaien,

zullen met gejuich maaien.

6Wie het zaad draagt en dat zaait,126:6 Wie het zaad draagt en dat zaait - Letterlijk: wie de zaadbuidel draagt.

gaat al wenend zijn weg;

maar hij zal zeker terugkomen met gejuich,

en zijn schoven dragen.

127

Gods onmisbare zegen

1271Een pelgrimslied, van Salomo.

Als de HEERE het huis niet bouwt,

tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;

als de HEERE de stad niet bewaart,

tevergeefs waakt de wachter.

2Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,

laat opblijft,

brood eet waarvoor u moet zwoegen:

de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

3Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,

de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

4Zoals pijlen in de hand van een held,

zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

5Welzalig de man die zijn pijlkoker

daarmee gevuld heeft;

zij worden niet beschaamd,

als zij met de vijanden spreken in de poort.

128

Zegen voor het gezin

1281Een pelgrimslied.

Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,

die in Zijn wegen gaat.

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;

welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok

binnen in uw huis,

uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen

rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden

die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;

u zult het goede van Jeruzalem zien,

al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.

Vrede over Israël!