Herziene Statenvertaling (HSV)
123

Gebed om redding

1231Een pelgrimslied.

123:1
Ps. 115:3
Ik sla mijn ogen op naar U,

Die in de hemel zit.

2Zie, zoals de ogen van dienaren

gericht zijn op de hand van hun heren

en zoals de ogen van een dienares

gericht zijn op de hand van haar meesteres,

zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God,

totdat Hij ons genadig is.

3Wees ons genadig, HEERE, wees ons genadig,

want wij zijn meer dan verzadigd met verachting.

4Onze ziel is meer dan verzadigd

van de spot van de zorgelozen,

de verachting van de hoogmoedigen.