Herziene Statenvertaling (HSV)
117

Alle volken, loof de HEERE!

1171Loof

117:1
Rom. 15:11
de HEERE, alle heidenvolken;

prijs Hem, alle natiën.

2Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons;

de trouw van de HEERE is voor eeuwig.

Halleluja!