Herziene Statenvertaling (HSV)
111

Lofzang op de weldaden van de HEERE

1111Halleluja!

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, aleph

in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. beth

2De werken van de HEERE zijn groot, gimel

zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. daleth

3Zijn daden zijn vol majesteit en glorie, he

Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.waw

4Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, zain

de HEERE is genadig en barmhartig.cheth

5Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen.teth

Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond.jod

6Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn volkkaph

door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven.lamed

7De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht, mem

al Zijn bevelen zijn betrouwbaar. nun

8Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd, samech

want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid.ain

9Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; pe

Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld;111:9 ingesteld - Letterlijk: geboden. tsade

Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend. koph

10De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, resj

allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; sin

Zijn lof houdt voor eeuwig stand.taw