Herziene Statenvertaling (HSV)
100

De HEERE is goed

1001Een lofpsalm.

Juich voor de HEERE, heel de aarde;

2dien de HEERE met blijdschap,

kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

3Weet dat de HEERE God is;

Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – 100:3 en niet wij - Of: wij zijn van Hem.

Zijn volk en

100:3
Ps. 95:7
Ezech. 34:30,31
de schapen van Zijn weide.

4Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,

Zijn voorhoven met een lofzang;

loof Hem, prijs Zijn Naam.

5Want de HEERE is goed,

Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,

Zijn trouw van generatie op generatie.