Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Afzender, geadresseerde, groet

11Paulus,

1:1
Efez. 3:1
4:1
een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider,

2en aan Appia, de geliefde, en aan

1:2
Kol. 4:17
Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente,
1:2
Rom. 16:5
1 Kor. 16:19
Kol. 4:15
die bij u thuis samenkomt:

3genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Dank aan God

4

1:4
1 Thess. 1:2
2 Thess. 1:3
Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk.

5Ik hoor namelijk over uw liefde, en geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen.

6Moge uw gemeenschap in het geloof1:6 uw gemeenschap in het geloof - Letterlijk: de gemeenschap van uw geloof. zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus,

7want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn,1:7 omdat … verkwikt zijn - Letterlijk: omdat de ingewanden van de heiligen door u verkwikt zijn; voor een soortgelijke uitdrukking, zie vers 20. broeder!

Pleidooi voor Onesimus

8Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen,

9spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus.

10

1:10
Kol. 4:9
Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon,
1:10
1 Kor. 4:15
Gal. 4:19
die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus.

11Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd.

12Neem dan hem, met wie ik innig verbonden ben,1:12 met wie ik innig verbonden ben - Letterlijk: mijn ingewanden. weer aan.

13Ik had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit ter wille van het Evangelie, namens u zou dienen.

14Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen maar vrijwillig bewezen zou worden.

15Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben,

16niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heere.

17Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen.

18En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening.

19Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent.

20Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de Heere.

Groeten en zegenbede

21Ik heb aan u geschreven, omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg.

22En maak tevens voor mij

1:22
Hebr. 13:2
een plaats gereed waar ik kan verblijven,
1:22
Filipp. 1:25
want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden.

23U groeten

1:23
Kol. 1:7
4:12
Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus,

24

1:24
Hand. 12:12,25
15:37
Kol. 4:10
2 Tim. 4:11
1 Petr. 5:13
Markus,
1:24
Hand. 19:29
20:4
27:2
Kol. 4:10
Aristarchus,
1:24
Kol. 4:14
2 Tim. 4:10
Demas en
1:24
Kol. 4:14
2 Tim. 4:11
Lukas, mijn medearbeiders.

25De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.