Herziene Statenvertaling (HSV)
36

Huwelijksverbod voor erfdochters buiten hun stam

361En de familiehoofden van het geslacht van de nakomelingen van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, uit de geslachten van de nakomelingen van Jozef, kwamen naar voren en spraken ten overstaan van Mozes en ten overstaan van de leiders, de andere familiehoofden van de Israƫlieten,

2en zeiden:

36:2
Num. 26:55,56
33:54
De HEERE heeft mijn heer geboden dit land door het lot aan de Israƫlieten in erfelijk bezit te geven;
36:2
Num. 27:7
Joz. 17:3,4
en mijn heer werd door de HEERE geboden het erfelijk bezit van onze broeder Zelafead aan zijn dochters te geven.

3Wanneer zij nu voor een van de zonen van de andere stammen van de Israƫlieten tot vrouw zouden worden, dan zou hun erfelijk bezit afgenomen worden van het erfelijk bezit van onze vaderen, en toegevoegd worden aan het erfelijk bezit van de stam waartoe zij zouden gaan behoren; zo zou ons erfelijk bezit, dat door het lot is bepaald, ons worden afgenomen.

4En wanneer de Israƫlieten dan het jubeljaar zouden hebben, dan zou hun erfelijk bezit voorgoed toegevoegd worden aan het erfelijk bezit van de stam waartoe zij zouden behoren, en zou hun erfelijk bezit afgenomen worden van het erfelijk bezit van de stam van onze vaderen.

5Toen gebood Mozes de Israƫlieten volgens het bevel van de HEERE: De stam van de nakomelingen van Jozef heeft gelijk.

6Dit is het woord dat de HEERE met betrekking tot de dochters van Zelafead geboden heeft: Laten zij tot vrouw worden van wie goed is in hun ogen, als zij tenminste tot vrouw worden van iemand uit het geslacht van de stam van hun vader.

7Dan zal het erfelijk bezit van de Israƫlieten niet van de ene stam op de andere stam overgaan, want de Israƫlieten moeten ieder vasthouden aan het erfelijk bezit van de stam van zijn vaderen.

8Verder moet elke dochter die een erfelijk bezit uit de stammen van de Israƫlieten erft, tot vrouw worden van iemand uit het geslacht van de stam van haar vader, opdat ieder van de Israƫlieten het erfelijk bezit van zijn vader zal erven.

9Zodoende zal het erfelijk bezit niet van de ene stam op de andere stam overgaan, want van de stammen van de Israƫlieten moet ieder aan zijn erfelijk bezit vasthouden.

10Zoals de HEERE Mozes geboden had, zo deden de dochters van Zelafead;

11en

36:11
Num. 27:1
Machla, Tirza, en Hogla, Milka en Noa, de dochters van Zelafead, werden voor de zonen van hun oom tot vrouw.

12Binnen de geslachten van de nakomelingen van Manasse, de zoon van Jozef, werden zij een man tot vrouw; zo bleef hun erfelijk bezit aan de stam van het geslacht van hun vader.

13Dit zijn de geboden en de bepalingen die de HEERE de Israƫlieten door de dienst van Mozes36:13 de dienst van Mozes - Letterlijk: de hand van Mozes. geboden heeft, in de vlakten van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho.