Herziene Statenvertaling (HSV)
16

De opstanding

161En

16:1
Matt. 28:1
Luk. 24:1
Joh. 20:1
toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven.

2En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging.

3En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen?

4En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot.

5

16:5
Matt. 28:2
Joh. 20:12
En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan.

6Maar hij zei tegen hen:

16:6
Matt. 28:5
Luk. 24:5
Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.

7Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u

16:7
Hand. 1:3
13:31
1 Kor. 15:5
voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien,
16:7
Matt. 26:32
28:10
Mark. 14:28
zoals Hij u gezegd heeft.

8

16:8
Matt. 28:8
Luk. 24:9
Joh. 20:18
En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd.

Drie verschijningen

9En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij

16:9
Joh. 20:14,16
eerst aan Maria Magdalena,
16:9
Luk. 8:2
uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had.

10Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden.

11En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet.

12

16:12
Luk. 24:13
En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen.

13Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet.

14

16:14
Luk. 24:36
Joh. 20:19
1 Kor. 15:5
Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.

15En Hij zei tegen hen:

16:15
Matt. 28:19
Joh. 15:16
Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

16Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden,

16:16
Joh. 3:18
12:48
maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

17En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:

16:17
Luk. 10:17
Hand. 5:16
8:7
16:18
19:12
in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven;
16:17
Hand. 2:4
10:46
19:6
in vreemde talen zullen zij spreken;

18

16:18
Luk. 10:19
Hand. 28:5
slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden;
16:18
Hand. 28:8
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

19De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had,

16:19
Luk. 24:50,51
Hand. 1:9
opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,

20maar zij

16:20
Hand. 1:2
1 Tim. 3:16
gingen overal heen om te prediken, en
16:20
Hand. 14:3
Hebr. 2:4
de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.