Herziene Statenvertaling (HSV)
23

Het wee over de Farizeeën

231Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen:

2

23:2
Neh. 8:5
De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes;

3

23:3
Deut. 17:19
Mal. 2:6
daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet overeenkomstig hun werken,
23:3
Rom. 2:19
want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.

4

23:4
Jes. 10:1
Luk. 11:46
Hand. 15:10
Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren.

5Al hun werken doen zij

23:5
Matt. 6:5
om door de mensen gezien te worden, want zij maken
23:5
Deut. 6:8
22:12
hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot.

6

23:6
Mark. 12:38,39
Luk. 11:43
20:46
Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen;

7zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten, en om door de mensen

23:7
Jak. 3:1
‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden.

8Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders.

9En u mag niemand op de aarde uw vader noemen,

23:9
Mal. 1:6
want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.

10En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus.

11

23:11
Matt. 20:26
Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn.

12

23:12
Job 22:29
Spr. 29:23
Luk. 14:11
18:14
Jak. 4:6,10
1 Petr. 5:5
En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

13

23:13
Luk. 11:52
Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan.

14

23:14
Mark. 12:40
Luk. 20:47
2 Tim. 3:6
Tit. 1:11
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen.

15Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.

16Wee u, blinde leiders, die zegt: Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets; maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden.

17Dwazen en blinden! Want wat is meer, het goud of de tempel, die het goud heiligt?

18En: heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets; maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eed gebonden.

19Dwazen en blinden! Want wat is meer, de gave of het

23:19
Ex. 29:37
altaar, dat de gave heiligt?

20Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt;

21

23:21
1 Kon. 8:13
2 Kron. 6:1,2
en wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij Hem Die daarin woont;

22

23:22
2 Kron. 6:33
Jes. 66:1
Matt. 5:34
Hand. 7:49
en wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij Hem Die daarop zit.

23

23:23
Luk. 11:42
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn,
23:23
1 Sam. 15:22
Hos. 6:6
Micha 6:8
en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof.
23:23
Matt. 9:13
12:7
Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.

24Blinde leiders, die de mug uitzift maar de kameel doorslikt.

25

23:25
Luk. 11:39
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar vanbinnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid.

26Blinde Farizeeër, reinig eerst

23:26
Tit. 1:15
de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt.

27Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als

23:27
Hand. 23:3
de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.

28Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid.

29

23:29
Luk. 11:47
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen,

30en u zegt: Als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten.

31Aldus getuigt u tegen uzelf,

23:31
Hand. 7:51
1 Thess. 2:15
dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben.

32Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol!

33

23:33
Matt. 3:7
Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?

34

23:34
Luk. 11:49
Daarom zie,
23:34
Matt. 10:16
Luk. 10:3
Joh. 16:2
Hand. 7:52
Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult
23:34
Matt. 10:17
Hand. 5:40
u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad,

35opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde,

23:35
Gen. 4:8
Hebr. 11:4
vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot
23:35
2 Kron. 24:21
het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar.

36Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.

Het oordeel over Jeruzalem

37

23:37
Luk. 13:34
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en
23:37
Matt. 21:35,36
stenigt wie naar u toe gezonden zijn!
23:37
Ps. 17:8
91:4
Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

38

23:38
Ps. 69:26
Jes. 1:7
Jer. 7:34
Micha 3:12
Hand. 1:20
Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.

39Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt:

23:39
Ps. 118:26
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!