Herziene Statenvertaling (HSV)
4

Verschijning van de Zon der gerechtigheid

41Want zie, die dag komt,

brandend als een oven.

Dan zullen alle hoogmoedigen

en allen die goddeloosheid doen,

4:1
Obadja vs. 18

stoppels worden.

En de dag die komt, zal ze in vlam zetten,

zegt de HEERE van de legermachten,

Die van hen

wortel noch tak zal overlaten.

2Maar voor u die Mijn Naam vreest,

zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;

en u zult naar buiten gaan en dartelen

als kalveren uit de stal.

3U zult de goddelozen vertrappen.

Voorzeker, stof zullen zij worden

onder uw voetzolen

op die dag die Ik bereiden zal,

zegt de HEERE van de legermachten.

4

4:4
Deut. 6:3
Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar,

die Ik hem geboden heb

op Horeb voor heel Israël,

aan de verordeningen en de bepalingen.

5Zie, Ik zend tot u

de profeet

4:5
Matt. 11:14
17:11,12,13
Mark. 9:11,12,13
Luk. 1:17
Elia,

voordat de dag van de HEERE komt,

die grote en ontzagwekkende dag.

6Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen,

en het hart van de kinderen tot hun vaders,

opdat Ik niet zal komen

en de aarde met de ban zal slaan.