Herziene Statenvertaling (HSV)
3

Profetie van Gods oordeel over de vijanden

31Want zie, in die dagen en in die tijd,

als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,

2zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen

en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.3:2 het dal van Josafat betekent: het dal ‘de HEERE oordeelt’; zie ook vers 12.

Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,

vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,

dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.

Mijn land hebben zij verdeeld.

3Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.

Zij gaven een jongen voor een hoer;

zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.

4En ook,

wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon,

en alle gebieden van Filistea?

Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden?

Als u Mij dat wilt aandoen,

zal Ik snel en onmiddellijk

uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren,

5omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen,

het beste van Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht.

6U hebt de Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem

aan de Grieken verkocht,

om hen ver weg te voeren

uit hun eigen gebied.

7Zie, Ik wek hen op uit de plaats

waarheen u hen verkocht hebt.

Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren.

8Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen

in de hand van de Judeeërs.

Zij zullen hen aan de inwoners van Sjeba verkopen,

aan een volk ver weg,

want de HEERE heeft het gesproken.

9Roep dit uit onder de heidenvolken:

Verklaar de oorlog!3:9 Verklaar de oorlog - Letterlijk: heilig de oorlog.

Wek de helden op!

Laten zij aantreden en oprukken,

alle strijdbare mannen!

10Smeed uw ploegscharen tot zwaarden

en uw snoeimessen tot speren.

Laat de zwakke zeggen:

Ik ben een held.

11Snel te hulp en kom,

alle heidenvolken van rondom,

verzamel u!

HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen!

12Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken

naar het dal van Josafat,

want daar zal Ik zitten om te berechten

alle heidenvolken van rondom!

13

3:13
Openb. 14:15
Sla de sikkel erin,

want de oogst is rijp.

Kom en daal af,

want de wijnpers is vol.

De perskuipen stromen over,

want hun kwaad is groot.

14Menigten, menigten

in het dal van de dorsslede,

want de dag van de HEERE is nabij

in het dal van de dorsslede.

15

3:15
Joël 2:10,31
Zon en maan worden in het zwart gehuld

en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.

16De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw,

vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken,

zodat hemel en aarde zullen beven.

Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk

en een vesting voor de Israëlieten.

17Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben,

Die op Sion, Mijn heilige berg, woont.

Jeruzalem zal een heiligdom zijn

3:17
Openb. 21:27
en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken.

18Op die dag zal het gebeuren

dat de bergen van

3:18
Amos 9:13
jonge wijn zullen druipen,

de heuvels van melk zullen stromen,

en alle waterstromen van Juda

zullen overlopen van water.

Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen,

die het dal van Sittim3:18 het dal van Sittim - Of: het Acaciadal. zal bevochtigen.

19Egypte zal worden tot een woestenij,

Edom zal worden tot een woeste wildernis

vanwege het geweld tegen de Judeeërs:

in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten.

20Maar Juda zal voor eeuwig blijven,

Jeruzalem van generatie op generatie.

21Ik zal hun bloed voor onschuldig houden,

dat Ik niet voor onschuldig gehouden had.

En de HEERE zal wonen in Sion.