Herziene Statenvertaling (HSV)
25

De derde toespraak van Bildad

251Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zei:

2Heerschappij en diep ontzag zijn bij Hem,

Hij maakt vrede in Zijn hoogten.

3Zijn Zijn troepen te tellen?

En over wie gaat Zijn licht niet op?

4Hoe zou een sterveling dan

25:4
Job 4:17,18,19
15:14,15,16
rechtvaardig zijn voor God,

en

25:4
Job 15:14
hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn?

5Zie, tot aan de maan toe –

25:5
Job 15:15
ze is niet helder,

en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen.

6

25:6
Job 4:19
Hoeveel te minder een sterveling, die een made is,

en een mensenkind, dat een

25:6
Ps. 22:7
worm is!