Herziene Statenvertaling (HSV)
4

De HEERE klaagt de priesters en het volk aan

41Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten,

want de HEERE heeft een

4:1
Micha 6:2
rechtszaak

met de inwoners van dit land,

omdat er geen trouw, geen goedertierenheid

en geen kennis van God in het land is.

2Vloeken, liegen,

moorden, stelen en overspel plegen

zijn wijdverbreid;

bloedbad volgt op bloedbad.

3Daarom treurt het land,

en ieder die erin woont, verkommert,

met de dieren van het veld en de vogels in de lucht.

Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen.

4Maar laat niemand een rechtszaak voeren,

laat niemand een ander ter verantwoording roepen,

want uw volk is als zij die een priester aanklagen.

5Daarom zult u overdag struikelen.

Zelfs de profeet zal 's nachts met u struikelen,

en Ik zal uw moeder uitroeien.

6Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.

Omdat ú de kennis verworpen hebt,

heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen.

Omdat u de wet van uw God hebt vergeten,

zal Ik ook uw kinderen vergeten.

7Hoe talrijker zij werden, hoe meer zij tegen Mij zondigden.

Ik zal hun eer inruilen voor schande.

8Zij eten de zonde van Mijn volk,

en zij verlangen4:8 zij verlangen - Letterlijk: zij heffen hun ziel op. naar hun ongerechtigheid.

9En het zal zijn:

4:9
Jes. 24:2
zoals het volk is, zo is de priester.

Ik zal hem zijn wegen vergelden

en hem voor zijn daden doen boeten.

10

4:10
Micha 6:14
Zij zullen eten, maar niet verzadigd worden,

hoererij bedrijven, maar zich niet uitbreiden,

want zij hebben nagelaten de HEERE te vereren.

11Hoererij, wijn en nieuwe wijn nemen het hart in beslag.

12Mijn volk raadpleegt zijn hout,

en zijn stok moet het hem bekendmaken.

Want

4:12
Hos. 5:4
de geest van de hoererijen heeft hen misleid,

zodat zij in hoererij hun God verlaten.

13Op de toppen van de

4:13
Jes. 57:7
bergen offeren zij,

op de

4:13
Ezech. 20:28
heuvels brengen zij reukoffers,

onder eik, populier

4:13
Jes. 1:29
en terebint,

omdat hun schaduw goed is.

Daarom bedrijven uw dochters hoererij

en plegen uw schoondochters overspel.

14Ik zal niet meer omzien naar uw dochters

omdat zij hoererij bedrijven,

en naar uw schoondochters,

omdat zij overspel plegen,

want zij zonderen zichzelf af met de hoeren,

zij offeren met de tempelhoeren.

Zo zal het volk dat geen inzicht heeft, ten val komen.

15Als u, Israël, hoererij wilt bedrijven,

laat Juda toch niet medeschuldig worden!

Kom toch niet naar Gilgal,

ga niet naar Beth-Aven,

en zweer niet: Zo waar de HEERE leeft!

16Want Israël is opstandig

als een onhandelbare koe.

Nu zal de HEERE hen weiden

als een lam in het ruime veld.

17Efraïm is verknocht aan de afgoden;

laat hem met rust!

18Is hun drinkgelag voorbij,

dan geven zij zich over aan hoererij.

Hun vorsten4:18 Hun vorsten - Letterlijk: hun schilden. – een schande – houden van het woord: Geef.

19Wind heeft hen op zijn vleugels gebonden:

zij zullen zich schamen vanwege hun offers.