Herziene Statenvertaling (HSV)
3

Beeld van Gods geduld

31De HEERE zei tegen mij: Ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de HEERE de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken.

2Voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer3:2 Een homer is een korenmaat van vermoedelijk tussen de 200 en 450 liter. gerst kocht ik haar toen voor mij.

3En ik zei tegen haar: U moet veel dagen bij mij

3:3
Deut. 21:11
blijven, u mag geen hoererij bedrijven; u mag geen andere man toebehoren, en ook ik zal niet bij u komen.

4Want de Israëlieten moeten veel dagen

3:4
Hos. 10:3
zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden.

5Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en

3:5
Jer. 30:9
Ezech. 34:23
37:22
David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden,
3:5
Jes. 2:2
Micha 4:1
in later tijd.3:5 in later tijd - Letterlijk: aan het einde van de dagen.