Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Opschrift

11De last1:1 De last - Dat wil zeggen: een woord van God dat de profeet als een last is opgelegd. die de profeet Habakuk gezien heeft.

Strafgericht door de Chaldeeën over Juda

2HEERE, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet,

roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet?

3Waarom doet U mij onrecht zien en aanschouwt U de moeite?

Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij,

er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich.

4Daarom verliest de wet zijn kracht

en komt het recht nooit meer tevoorschijn;

want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige,

daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn.

5Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw,

verbijster u, sta verbijsterd,

want

1:5
Hand. 13:41
Ik breng in uw dagen een werk tot stand

dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt.

6Want zie, Ik doe de Chaldeeën opstaan,

dat grimmige1:6 grimmige - Letterlijk: bittere. en onstuimige volk,

dat de breedten van de aarde doorkruist

om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn.

7Schrikwekkend en ontzagwekkend is het.

Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit.

8Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden,

feller dan avondwolven.

Zijn ruiters komen eraan in galop,

zijn ruiters komen van ver aangevlogen

als een arend die toeschiet om te verslinden.

9Ieder van hen komt om geweld te bedrijven,

hun gezichten oostwaarts gericht,

en men verzamelt gevangenen als zand.

10Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen,

vorsten zijn hem een bespotting.

Zelf lacht hij om elke vesting,

hij hoopt er aarde tegen op en neemt hem in.

11Dan zal hij als de wind veranderen en verdertrekken.

Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn god maakt.

Gebed en klacht van de profeet

12Bent U niet van oudsher

de HEERE, mijn God, mijn Heilige?

Wij zullen niet sterven.

HEERE, U hebt hem gesteld tot een oordeel.

Rots, U hebt hem gegrondvest om te straffen.

13U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien,

moeite kunt U niet aanschouwen.

Waarom aanschouwt U wie trouweloos handelen,

zwijgt U, wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf?

14U maakt de mensen als vissen in de zee,

als kruipende dieren, die geen heerser hebben.

15Hij haalt ze alle met een vishaak op,

brengt ze bijeen met zijn sleepnet,

en verzamelt ze met zijn werpnet.

Daarom verblijdt en verheugt hij zich.

16Daarom offert hij aan zijn sleepnet,

brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet,

want daardoor is zijn vangst groot1:16 zijn vangst groot - Letterlijk: zijn deel vet.

en zijn voedsel overvloedig.

17Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken,

volken zonder medelijden blijven doden?