Herziene Statenvertaling (HSV)
7

De zondvloed

71Daarna zei de HEERE tegen

7:1
2 Petr. 2:5
Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat
7:1
Gen. 6:9
u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent.

2

7:2
Lev. 11
U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar7:2 zeven paar - Letterlijk: zeven zeven; zie ook vers 3. nemen, een mannetje en zijn vrouwtje; maar van de dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en zijn vrouwtje;

3ook van de vogels in de lucht zeven paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort7:3 soort - Letterlijk: zaad of nageslacht. op heel de aarde in leven te houden.

4Want over nog zeven dagen zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten laten regenen; en Ik zal al wat bestaat, wat Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen.

5

7:5
Gen. 6:22
En Noach deed overeenkomstig alles wat de HEERE hem geboden had.

6Noach was zeshonderd jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam.

7Toen

7:7
Matt. 24:38
Luk. 17:27
1 Petr. 3:20
ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het water van de vloed.

8Van de reine dieren, van de dieren die niet rein waren, van de vogels en van alles wat over de aardbodem kruipt,

9kwamen er twee aan twee naar Noach in de ark, mannelijk en vrouwelijk, zoals God aan Noach geboden had.

10En het gebeurde na die zeven dagen dat het water van de vloed over de aarde kwam.

11In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet.

12En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten.

13Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark,

14zij, en al de wilde dieren naar hun soort, al het vee naar zijn soort, alle kruipende dieren, die over de aarde kruipen, naar hun soort, en alle vogels naar hun soort, al wat gevleugeld is.

15En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee.

16En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe.

17En de vloed was veertig dagen op de aarde, en het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees.

18En het water steeg en nam sterk toe op de aarde; en de ark dreef op het water.

19Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn, bedekt werden.

20Nog vijftien el daarboven steeg het water, en de bergen werden bedekt.

21

7:21
Luk. 17:27
En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest: de vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren, die over de aarde kropen, en alle mensen.

22Alles met levensadem7:22 levensadem - Letterlijk: adem van levensgeest. in zijn neusgaten van alles wat op het droge leefde, stierf.

23Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde.

7:23
2 Petr. 2:5
Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark was.

24En het water had honderdvijftig dagen lang de overhand op de aarde.