Herziene Statenvertaling (HSV)
28

Jakob naar Mesopotamië

281Toen riep Izak Jakob en zegende hem; en hij gebood hem en zei tegen hem: Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän.

2

28:2
Hos. 12:13
Sta op, ga naar Paddan-Aram, naar het huis van Bethuel, de vader van je moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder.

3En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden.

4Moge Hij je de zegen van Abraham geven, jou

28:4
Gen. 12:7
13:15
15:18
24:7
26:3
Deut. 34:4
Hand. 7:5
en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent,28:4 het land … bent - Letterlijk: het land van je vreemdelingschap. dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt.

5Zo stuurde Izak Jakob weg en die ging naar Paddan-Aram, naar Laban, de zoon van Bethuel, de Syriër, en de broer van Rebekka, de moeder van Jakob en Ezau.

6Toen Ezau zag dat Izak Jakob gezegend had, en hem weggestuurd had naar Paddan-Aram om vandaar voor zich een vrouw te nemen, en dat hij hem, toen hij hem zegende, geboden had: Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän,

7en toen hij zag dat Jakob naar zijn vader en moeder geluisterd had en naar Paddan-Aram gegaan was,

8en toen Ezau zag dat de dochters van Kanaän niet deugden28:8 niet deugden - Letterlijk: slecht waren. in de ogen van zijn vader Izak,

9ging Ezau naar Ismaël en nam hij Machalath, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth voor zich tot vrouw, naast zijn andere vrouwen.

Jakob in Bethel

10Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran.

11Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te slapen.

12Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie,

28:12
Joh. 1:52
de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.

13En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei:

28:13
Gen. 35:1,3
48:3
Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen,
28:13
Deut. 12:20
19:8
zal Ik u en uw nageslacht geven.

14Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden.

28:14
Gen. 12:3
18:18
22:18
26:4
In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

15En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!

16Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten.

17Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel.

18Daarna stond Jakob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had,

28:18
Gen. 31:13
35:14
zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op.

19Hij gaf die plaats de naam Bethel,28:19 Bethel betekent: huis van God. hoewel de naam van de stad eerst Luz was.

20Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken,

21en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de HEERE mij tot een God zijn.

22Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven.