Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Kores laat de Joden naar Jeruzalem terugkeren

11In

1:1
2 Kron. 36:22
het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat
1:1
Jer. 25:12
29:10
het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte:

2Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt.

3Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort – zijn God zij met hem – laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de HEERE, de God van Israël, bouwen; Hij is de God Die in Jeruzalem woont.

4En ieder die achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gave voor het huis van God, Die in Jeruzalem woont.

5Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin, en de priesters en de Levieten op, allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de HEERE te bouwen, Die in Jeruzalem woont.

6En allen rondom hen ondersteunden hen1:6 ondersteunden hen - Letterlijk: maakten hun handen sterk. met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee en met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was.

7Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de HEERE halen, die

1:7
2 Kon. 24:13
2 Kron. 36:7
Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst.

8Kores, de koning van Perzië, liet ze halen door de dienst van Mithredath, de schatbewaarder, en die

1:8
Ezra 5:14
telde ze en droeg ze over aan Sesbazar, de vorst van Juda.

9Dit zijn de aantallen ervan: dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, negenentwintig messen,

10dertig gouden bekers, vierhonderdtien andere zilveren bekers; andere voorwerpen: duizend.

11Het totaal van de voorwerpen van goud en zilver: vijfduizend vierhonderd. Sesbazar bracht dit alles mee, toen de ballingen van Babel naar Jeruzalem gebracht werden.