Herziene Statenvertaling (HSV)
9

Visioen van de verwoesting van Israël

91Ik zag de Heere staan bij het altaar, en Hij zei:

Sla tegen het kapiteel,

zodat de drempels beven,

en breek ze stuk op het hoofd van hen allen.

En wie van hen overblijft, dood Ik met het zwaard.

Niemand van hen die vluchten, zal ontvluchten,

en niemand van hen die ontkomen, zal gered worden.

2

9:2
Ps. 139:8
Al drongen zij door tot in de hel,

Mijn hand zou hen vandaar weghalen;

en al stegen zij naar de hemel op,

Ik zou hen vandaar doen neerdalen.

3Al verscholen zij zich op de top van de Karmel,

Ik zou hen opsporen om hen daar weg te halen;

en al verborgen zij zich van voor Mijn ogen op de zeebodem,

daar zou Ik een slang opdracht geven hen te bijten.

4Al gingen zij voor hun vijanden uit in gevangenschap,

daar zou Ik het zwaard opdracht geven hen te doden.

Ik zal Mijn ogen op hen

9:4
Jer. 44:11
richten

ten kwade en niet ten goede.

5De Heere, de HEERE van de legermachten,

Die het land aanraakt, zodat het wegsmelt

en al zijn inwoners rouw bedrijven,

omdat het in zijn geheel stijgen zal als de Nijl,

en wegzinken als de rivier van Egypte;

6Hij, Die Zijn

9:6
Ps. 104:3,13
opperzalen in de hemel bouwde

en Zijn gewelf op de aarde grondvestte,

Hij, Die het

9:6
Amos 5:8
water van de zee riep

en uitgoot over het aardoppervlak:

HEERE is Zijn Naam.

7Bent U niet als de Cusjieten

voor Mij, Israëlieten?

spreekt de HEERE.

Heb Ik Israël niet weggeleid

uit het land Egypte,

de Filistijnen uit Kaftor

en de Syriërs uit Kir?

8Zie, de ogen van de Heere HEERE

zijn gericht op dit zondige koninkrijk.

Ik zal het wegvagen

van de aardbodem.

Evenwel zal Ik het huis van Jakob niet geheel wegvagen,

spreekt de HEERE.

9Want, zie, Ik geef opdracht,

en Ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden,

zoals met een zeef geschud wordt;

geen steentje zal op de grond vallen.

10Door het zwaard zullen sterven

alle zondaars van Mijn volk,

die zeggen: Het kwaad zal niet naderen

en ons niet tegemoet treden.

Belofte van herstel

11

9:11
Hand. 15:16
Op die dag zal Ik oprichten

de vervallen hut van David.

Zijn scheuren zal Ik dichtmaken,

en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten,

Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af;

12zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken

waarover Mijn Naam is uitgeroepen,

spreekt de HEERE, Die dit doet.

13Zie, er komen dagen,

spreekt de HEERE,

dat de ploeger de maaier zal ontmoeten

en de druiventreder de zaaier,

en dat de bergen zullen druipen van

9:13
Joël 3:18
jonge wijn

en al de heuvels doordrenkt zullen worden.

14Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.

Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,

zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,

zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.

15Ik zal hen

9:15
Jer. 32:41
in hun land planten,

en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,

dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.