Herziene Statenvertaling (HSV)
6

Strafprediking tegen de zorgeloze hoogmoed van Israël

61Wee de zorgelozen in Sion,

en de onbezorgden op de berg van Samaria,

de beroemdsten van de

6:1
Ex. 19:5
Jer. 2:3
voornaamste van de volken,

en tot wie het huis van Israël komt.

2Trek naar Kalne en kijk er rond;

ga vandaar naar het grote Hamath,

en daal af naar Gath van de Filistijnen.

Zijn ze beter dan deze koninkrijken?

Is hun gebied groter dan uw gebied?

3U, die de

6:3
Amos 5:18
onheilsdag
6:3
Ezech. 12:27
ver van u afhoudt,

maar de zetel van het geweld naderbij brengt;

4u, die op bedden van ivoor ligt,

die op uw rustbanken hangt,

die lammeren uit het kleinvee eet,

kalveren uit het midden van de stal;

5u, die vrolijk zingt onder het geklank van de

6:5
Jes. 5:12
luit

– zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht –

6u, die wijn uit sprengbekkens

6:6
Jes. 5:11
drinkt

en u zalft met de beste olie,

maar om de ondergang6:6 ondergang - Letterlijk: breuk. van Jozef

6:6
Jes. 5:12
bekommert u zich niet.

7Daarom zullen zij nu als eersten in

6:7
Jes. 5:13
ballingschap gaan;

dan is het feest voorbij voor hen die maar wat rondhangen.

8De Heere HEERE zweert bij Zichzelf

– spreekt de HEERE, de God van de legermachten:

Ik verafschuw de glorie van Jakob,

zijn paleizen haat Ik.

Ik zal de stad uitleveren met al wat zij bevat.

9En mocht het gebeuren dat er tien mannen in één huis overgebleven zijn, dan zullen die sterven.

10Als een familielid, of iemand die hem gaat verbranden, iemands lichaam opneemt om de beenderen het huis uit te dragen, zal hij tegen hem die nog binnen in huis is, zeggen: Is er nog iemand bij u? En die zal zeggen: Niemand. Daarop zal de eerste zeggen: Stil, want dit is niet iets om er de Naam van de HEERE bij te noemen!

11Want, zie, de HEERE gebiedt,

en het grote huis treft Hij met scheuren

en het kleine huis met spleten.

12Rennen paarden op een rots?

Ploegt men er met runderen?

Ja, u hebt recht in gal veranderd,

en de vrucht van de gerechtigheid in

6:12
Amos 5:7
alsem.

13U, die blij bent met Lodebar,6:13 Lodebar - De naam van de plaats (2 Sam. 9:4 e.a.) betekent: een ding van niets.

u, die zegt: Hebben wij niet door onze kracht

Karnaïm6:13 Karnaïm - De naam van de plaats betekent: hoorns. voor ons ingenomen?

14Want, zie, Ik doe een volk tegen u opstaan,

huis van Israël!

spreekt de HEERE, de God van de legermachten.

Dat zal u onderdrukken

van Lebo-Hamath

tot het beekdal van de Vlakte.