Herziene Statenvertaling (HSV)
4

Bedreiging tegen de vrouwen van Samaria

41Luister naar dit woord,

koeien van Basan die op de berg van Samaria zijn,

u, die de geringen onderdrukt,

die de armen mishandelt,

die tegen hun heren zeggen:

Breng ons iets, zodat wij kunnen drinken.

2De Heere HEERE heeft gezworen bij Zijn heiligheid

dat er, zie, dagen voor u komen

dat men u zal optrekken met haken

en wie na u overblijft, met vishaken.

3Door bressen zult u naar buiten gaan, de ene vrouw na de andere,

en weggeworpen worden naar Harmon, spreekt de HEERE.

4Kom naar Bethel en zondig,

naar

4:4
Hos. 12:12
Gilgal om veel te zondigen.

Breng 's morgens uw offers,

op elke derde dag uw tienden.

5Laat van het gezuurde brood een lofoffer

4:5
Lev. 2:1,15
7:13
in rook opgaan,

kondig luid vrijwillige gaven aan, laat het horen,

want zo wilt u het toch graag,

Israëlieten,

spreekt de Heere HEERE.

6Daarom heb Ík u ook

schone tanden gegeven in al uw steden,

gebrek aan brood in al uw woonplaatsen.

Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd,

spreekt de HEERE.

7En Ík heb zelfs de regen u onthouden,

nog wel drie maanden voor de oogsttijd.

Ik heb het laten regenen op de ene stad,

maar op de andere stad liet Ik het niet regenen.

Het ene stuk land werd beregend,

maar het stuk waarop geen regen viel, verdorde.

8Twee, drie steden wankelden

naar een andere stad om water te drinken,

maar zij werden niet verzadigd.

Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd,

spreekt de HEERE.

9Ik heb u geslagen met

4:9
Deut. 28:22
korenbrand en met meeldauw.

De

4:9
Joël 1:4
2:25
sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden,

vijgenbomen en olijfbomen op.

Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd,

spreekt de HEERE.

10Ik heb de pest naar u toegestuurd, zoals Ik eens bij Egypte deed.4:10 zoals Ik eens bij Egypte deed - Letterlijk: in de weg van Egypte.

Ik heb uw jongemannen met het zwaard gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt.

Ik heb de stank van uw legerkampen in uw neus doen opstijgen.

Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd,

spreekt de HEERE.

11Ik heb u ondersteboven gekeerd,

zoals God

4:11
Gen. 19:24
Sodom en Gomorra ondersteboven keerde;

u werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen ontrukt is,

maar u hebt zich niet tot Mij bekeerd,

spreekt de HEERE.

12Daarom zal Ik zó met u handelen, Israël,

dat Ik u dit zal aandoen.

Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël!

13Want, zie, Hij Die de bergen vormt, Die de

4:13
Nahum 1:3
wind schept

en Die aan de mens bekendmaakt wat zijn gedachten zijn,

Die de dageraad tot duisternis maakt,

en Die op de hoogten van de aarde treedt;

HEERE, God van de legermachten, is Zijn Naam.