Herziene Statenvertaling (HSV)
3

Verzoek om voorbede

31Verder, broeders,

3:1
Matt. 9:38
Efez. 6:19
Kol. 4:3
bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u,

2

3:2
Rom. 15:31
en dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen.
3:2
Joh. 6:44
Want niet allen hebben het geloof.

Waarschuwing tegen een ongeregeld leven

3

3:3
1 Thess. 5:24
Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken
3:3
Joh. 17:15
en bewaren voor de boze.

4En wij vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen.

5En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.

6

3:6
Vers 14;
1 Kor. 5:11
Tit. 3:10
En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar
3:6
2 Thess. 2:15
de overlevering die hij van ons ontvangen heeft.

7Want u weet zelf

3:7
1 Kor. 11:1
1 Thess. 1:6,7
hoe men ons behoort na te volgen.
3:7
1 Thess. 2:10
Wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden

8

3:8
Hand. 18:3
20:34
1 Kor. 4:12
2 Kor. 11:9
12:13
1 Thess. 2:9
en wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets, maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn.

9

3:9
1 Kor. 9:3,6
1 Thess. 2:9
Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo opdat wij onszelf voor u tot
3:9
1 Kor. 4:16
11:1
Filipp. 3:17
1 Thess. 1:6
een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen.

10Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.

11Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen; zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen.

12

3:12
1 Thess. 4:11
Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heere Jezus Christus aan dat zij in alle rust
3:12
Efez. 4:28
aan het werk gaan en hun eigen brood eten.

13En u, broeders,

3:13
Gal. 6:9
word niet moe goed te doen.

14Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend

3:14
Vers 6;
Matt. 18:17
1 Kor. 5:9
en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt.

15En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder.

Groet en zegenbede

16

3:16
Rom. 15:33
16:20
1 Kor. 14:33
2 Kor. 13:11
Filipp. 4:9
1 Thess. 5:23
Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.

17

3:17
1 Kor. 16:21
Kol. 4:18
Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een teken in iedere brief. Zo schrijf ik.

18De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.