Herziene Statenvertaling (HSV)
8

Het eten van offervlees

81En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op.

2En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen.

3Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend.

4

8:4
Rom. 14:14
Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten
8:4
1 Kor. 10:19
dat een afgod niets is in de wereld
8:4
Deut. 4:39
Efez. 4:6
en dat er geen andere God is dan Eén.

5Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn),

6

8:6
Mal. 2:10
Efez. 4:6
toch is er voor ons maar één God: de Vader,
8:6
Rom. 11:36
uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en
8:6
Joh. 13:13
1 Kor. 12:3
Filipp. 2:11
één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

7Maar niet in allen is deze kennis, want

8:7
1 Kor. 10:28
sommigen, die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer, en hun geweten, dat zwak is, wordt bevlekt.

8

8:8
Rom. 14:17
Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want hetzij dat wij eten, wij zijn er bij God niet meer om; en hetzij dat wij niet eten, wij zijn er bij God niet minder om.

9

8:9
Gal. 5:13
Maar let erop dat deze vrijheid8:9 vrijheid - Letterlijk: (vol)macht. van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn.

10Want als iemand u, die deze kennis bezit, in een afgodstempel aan tafel ziet aanliggen, zal dan zijn geweten, omdat het zwak is, er niet toe aangezet worden8:10 er … toe aangezet worden - Letterlijk: gebouwd worden. om afgodenoffers te eten?

11

8:11
Rom. 14:15
En zal zo de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan, een broeder voor wie Christus gestorven is?

12Door zó te zondigen tegen de broeders en hen in hun geweten, dat zwak is, te treffen, zondigt u tegen Christus.

13

8:13
Rom. 14:21
2 Kor. 11:29
Daarom, als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen oorzaak geef tot struikelen.