Bijbel in Gewone Taal (BGT)
90

Psalm 90

901Een gebed van Mozes, de profeet.

God zal er altijd zijn

Heer, bij u zijn we veilig,

elke generatie weer.

2God, u bent er altijd geweest.

U was er eerder dan de bergen,

al voordat de aarde bestond.

U was er al voordat alles begon,

en u zult er altijd zijn.

Ons leven gaat snel voorbij

3U laat de mensen sterven,

u laat ze weer tot stof vergaan.

4Voor u is duizend jaar niet meer dan één dag,

niet meer dan vandaag of gisteren,

of een paar uur in de nacht.

5-6U maakt zomaar een eind aan ons leven.

Het gaat zo snel voorbij als een droom.

Het is net als gras dat verdwijnt.

Het gras komt ’s morgens op.

Het groeit en bloeit,

maar ’s avonds verdort het.

Wij sterven door Gods woede

7Wij sterven door uw woede,

we verdwijnen omdat u boos op ons bent.

8U ziet alles wat we verkeerd doen,

u kent onze diepste geheimen.

9Door uw woede komt er een eind aan ons leven,

het gaat voorbij als een zucht.

10Ons leven duurt maar zeventig jaar,

of tachtig jaar als we sterk zijn.

En alles wat we doen, is moeilijk en zwaar.

Het leven is zo voorbij,

en dan zijn we verdwenen.

11Wij begrijpen niet hoe groot uw woede is,

daarom hebben we nooit genoeg eerbied voor u.

12Leer ons blij te zijn met elke dag,

zodat we wijze mensen worden.

Heer, heb medelijden met ons

13Kom weer bij ons, Heer.

Heb medelijden met ons,

laat ons niet langer wachten.

14Laat ons elke ochtend uw liefde zien!

Dan zullen we voor u juichen en zingen,

elke dag weer.

15U hebt ons veel laten lijden.

Geef ons nu veel vreugde,

zodat we al die ellendige jaren vergeten.

16Laat ons weer zien wat u voor ons doet,

laat onze kinderen zien hoe machtig u bent.

17Heer, onze God, laat ons zien hoe goed u bent.

Help ons bij wat we doen,

ja, help ons bij alles wat we doen!