Bijbel in Gewone Taal (BGT)
89

Psalm 89

891Een lied van de Ezrachiet Etan.

God is altijd trouw

2Ik wil altijd zingen over uw liefde, Heer,

steeds opnieuw wil ik spreken over uw trouw.

3Want ik weet: uw liefde bestaat voor altijd,

en aan uw trouw komt geen eind.

4U hebt David als uw dienaar uitgekozen,

en dit hebt u hem plechtig beloofd:

5‘Altijd zal iemand uit jouw familie koning zijn,

nooit zal dat veranderen.’

6Alle engelen prijzen u, Heer,

iedereen in de hemel dankt u,

want u bent altijd trouw en goed.

7Niemand in de hemel is zoals u,

geen andere god is zo machtig als u.

8Alle goden hebben eerbied voor u,

allemaal brengen ze u eer.

9Heer, machtige God,

niemand is zo machtig als u.

U bent altijd trouw, Heer.

10U heerst over de diepe zeeën,

u zorgt dat de hoge golven gaan liggen.

11Al uw vijanden hebt u gedood,

de grootste monsters hebt u verslagen.

12Van u is de hemel, van u is de aarde.

U maakte de wereld en alles wat er leeft.

13U hebt het noorden en het zuiden gemaakt,

en ook de grote, hoge bergen,

de Tabor en de Hermon.

De hele aarde juicht voor u.

14Sterk en machtig bent u.

15U bent een goede koning,

u regeert met liefde en trouw.

God beschermt zijn volk altijd

16Gelukkig zijn mensen die u eren.

U bent bij hen, bij u zijn ze veilig.

17De hele dag zingen ze over u,

uw trouw geeft hun weer nieuwe kracht.

18U beschermt hen, zo krijgen ze kracht.

U bent bij hen, zo worden ze sterk.

19U gaf hun een koning die hen beschermt.

Dat deed u, de heilige God van Israël.

God heeft David bescherming beloofd

20-21Ooit zei u tegen uw volk:

‘Ik heb David als koning uitgekozen,

een dappere man, een jongen uit het volk.

Hij is mijn dienaar, ik zal hem helpen.

22Ik zal hem beschermen en hem kracht geven.

23Geen vijand zal sterker zijn dan hij,

niemand kan hem overwinnen.

24Ik zal zijn tegenstanders vernietigen,

zijn vijanden zal ik verslaan.

25Hij zal merken dat ik altijd bij hem ben.

Ik zal hem steeds machtiger maken,

26hij zal heersen over de hele wereld.

27David zal tegen mij zeggen:

‘U bent mijn vader,

u bent mijn God, u beschermt mij.’

28En ik noem hem mijn zoon,

ik maak hem de machtigste koning op aarde.

29Mijn liefde voor hem zal altijd bestaan.

Ik heb hem voor eeuwig beloofd:

30‘Altijd zal iemand uit jouw familie koning zijn,

nooit zal dat veranderen.’

31-32Maar de nakomelingen van David

moeten zich wel houden aan mijn wetten en regels,

ze moeten wel doen wat ik wil.

33Anders zal ik hen straffen voor hun misdaden,

voor alles wat ze verkeerd gedaan hebben.

34Maar mijn liefde voor David zal altijd bestaan,

nooit zal mijn trouw verdwijnen.

35Mijn belofte aan hem geldt voor eeuwig,

en die zal nooit veranderen.

36-38Ooit heb ik hem plechtig beloofd:

‘Altijd zal iemand uit jouw familie koning zijn,

zo lang als de zon zal schijnen,

zo lang als de maan aan de hemel staat.’

En nooit zal ik mijn belofte breken.

Want ik ben de heilige God.’

God beschermt de koning niet meer

39Maar toch werd u boos, God,

u werd woedend op de koning die u uitgekozen had.

U wilde niets meer van hem weten.

40Uw belofte aan David was niet meer geldig,

zijn nakomelingen mochten geen koning meer zijn.

41Daarom hebt u de muren van Jeruzalem vernietigd,

de sterke huizen hebt u kapotgemaakt.

42Alle mensen die bij de stad kwamen,

konden de stad zomaar leegroven,

en ze lachten de koning uit.

43U liet zijn vijanden winnen,

zijn tegenstanders liet u juichen.

44U liet hem verliezen in de strijd,

hij had niets meer aan zijn wapens.

45U hebt hem zijn macht afgenomen,

hij mocht geen koning meer zijn.

46U maakte een oude man van hem,

en iedereen lachte hem uit.

Help toch, Heer

47Zult u zich voor altijd verbergen, Heer?

Hoe lang blijft u nog boos?

Gaat uw woede nooit voorbij?

48Denk toch aan mij.

Ik ben maar een mens,

en u laat mensen maar kort leven.

49Alle mensen gaan eens dood,

aan elk leven komt een eind.

50Nergens zie ik uw liefde, Heer.

Davids nakomelingen zouden altijd koning zijn,

dat hebt u toch aan David beloofd?

51-52Heer, andere volken lachen uw koning uit.

Ze maken hem belachelijk,

en ook uw andere dienaren,

altijd en overal.

53Laten we de Heer altijd danken.

Amen, amen!