Bijbel in Gewone Taal (BGT)
40

Psalm 40

401Een lied van David. Voor de zangleider.

De Heer heeft mij gered

2Ik wachtte op hulp van de Heer,

en hij heeft naar mij geluisterd.

Hij heeft mijn gebed gehoord.

3Ik dacht dat ik zou sterven,

maar hij haalde mij uit de ellende.

Hij redde mij van de dood,

hij bracht mij naar een veilige plek.

Ik kan weer leven zonder angst.

4Daarom zing ik een nieuw lied,

een danklied voor hem, onze God.

Alle mensen moeten horen dat hij mij heeft gered.

Dan krijgen ze eerbied voor de Heer,

dan zullen ze op hem vertrouwen.

5Gelukkig zijn mensen die op de Heer vertrouwen.

Ze gaan niet om met trotse mensen

die geloven in andere goden.

Ik wil vertellen over Gods wonderen

6Heer, mijn God, u zorgt voor uw volk,

u hebt veel wonderen voor hen gedaan.

Niemand is zo machtig als u.

Ik wil erover spreken,

ik wil het allemaal vertellen.

Het is meer dan ik kan zeggen.

7U vraagt mij niet om offers,

maar u wilt dat ik naar u luister.

8Daarom zeg ik: Hier ben ik,

de woorden in uw boek gaan over mij.

9Ik wil doen wat u van mij wilt,

uw wet staat in mijn hart geschreven.

10Ik wil over uw goedheid vertellen

aan alle mensen van uw volk.

Ik kan niet anders,

ik moet erover spreken.

Dat weet u, Heer.

11Ik zal niet zwijgen over uw goedheid,

ik zal spreken over uw trouw en uw hulp,

ik zal vertellen over uw trouw en uw liefde.

12Heer, u zult bij mij zijn met uw liefde,

uw liefde en uw trouw zullen mij altijd beschermen.

Ik vraag de Heer om hulp

13Overal om mij heen is ellende,

te veel om op te noemen.

Mijn zonden maken me bang,

ze laten me niet met rust.

Ik heb zo veel verkeerd gedaan

dat ik geen moed meer heb.

14Heer, kom mij redden!

Kom snel en help mij, Heer.

15Houd al mijn vijanden tegen,

want ze willen mij kwaad doen.

Straf ze, jaag ze weg,

want ze willen mij doden!

16Zorg dat ze zwijgen,

want ze lachen om mijn ellende.

17Maar geef vreugde aan mensen die bij u willen zijn.

Laat ze op u vertrouwen en steeds weer zeggen:

‘De Heer is machtig!’

18Ik ben ongelukkig en alleen.

Heer, vergeet mij niet!

U zult mij helpen,

bij u ben ik veilig.

Mijn God, wacht niet langer!