Bijbel in Gewone Taal (BGT)
125

Psalm 125

1251Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

De Heer beschermt zijn volk altijd

Als mensen op de Heer vertrouwen,

gaat het altijd goed met hen.

2De Heer beschermt zijn volk altijd,

zoals de bergen Jeruzalem beschermen.

3Slechte mensen zullen niet heersen over het volk van de Heer.

En het volk van de Heer zal geen verkeerde dingen doen.

Geef vrede, Heer

4Wees goed voor goede mensen, Heer,

wees goed voor mensen die eerlijk zijn.

5Maar jaag slechte mensen weg.

Laat iedereen die kwaad doet, verdwijnen.

Heer, geef vrede aan Israël!

126

Psalm 126

1261-2Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

Vroeger deed de Heer wonderen voor ons

Toen de Heer terugkeerde naar Sion,

juichten we van vreugde.

We droomden weer van een toekomst,

we konden weer lachen.

Alle volken zeiden:

‘De Heer doet grote wonderen voor zijn volk.’

3Ja, de Heer deed grote wonderen voor ons.

Wat waren we gelukkig!

Kom weer bij ons terug, Heer

4Daarom vragen wij u, Heer:

Kom ook nu snel bij ons terug.

Breng ons weer tot leven,

zoals regen alles weer laat groeien.

5Mensen die nu huilend zaaien,

zullen juichen bij de oogst.

6Mensen die nu verdriet en pijn hebben,

zullen dan zingen en juichen.

127

Psalm 127

1271Een lied van Salomo. Voor de reis naar Jeruzalem.

De Heer geeft je een goed leven

Als de Heer niet helpt

bij het bouwen van een huis,

dan heeft het geen zin,

ook al doen de bouwers hun best.

Als de Heer niet helpt

bij het verdedigen van een stad,

dan heeft het geen zin,

ook al letten de bewakers goed op.

2Je kunt wel hard werken,

van de vroege ochtend tot de late avond,

maar dat heeft geen zin.

Want de Heer zorgt voor je,

hij geeft je een goed leven, uit liefde.

Je hoeft er niets voor te doen.

3Ook kinderen zijn een geschenk van de Heer,

je krijgt ze van hem.

4Het is goed om veel kinderen te hebben.

Zij helpen je als het leven moeilijk is.

5Als je veel kinderen hebt, ben je een gelukkig mens.

Want zij zullen je verdedigen

als je vijanden je beschuldigen.

Je hoeft voor niemand bang te zijn.