Bijbel in Gewone Taal (BGT)
3

De Heer zal komen

Het einde van de tijd

31Vrienden, dit is de tweede brief die ik aan jullie schrijf. Ik probeer jullie een helder inzicht te geven in het geloof, net als in mijn vorige brief. 2Ik wil jullie herinneren aan de woorden van de heilige profeten. En ik wil jullie herinneren aan de regels van onze Heer en redder. Die regels hebben jullie geleerd van de apostelen.

3Jullie moeten vooral niet vergeten dat er aan het einde van de tijd mensen zullen komen die jullie geloof belachelijk maken. Het zijn mensen die hun eigen slechte verlangens volgen. 4Ze zeggen: ‘Lang geleden is beloofd dat Christus terug zou komen. Maar hij is er nog steeds niet! Sinds het begin van de wereld is er nooit iets veranderd.’

De wereld is al een keer vernietigd

5-6De mensen die zo spotten, vergeten met opzet dat de wereld al een keer vernietigd is. Want lang geleden was er al een hemel, en door te spreken maakte God een aarde midden in het water. Later heeft God die wereld vernietigd door het water van de grote overstroming.

7En God heeft ook gezegd hoe het zal aflopen met de hemel en de aarde die er nu zijn. Hij heeft besloten om ze te vernietigen met vuur. Dat zal gebeuren op de dag dat hij komt om recht te spreken. Op die dag zullen alle slechte mensen gedood worden.

De Heer heeft geduld

8Vrienden, jullie moeten dit niet vergeten: voor de Heer is tijd iets heel anders dan voor ons. Voor hem is één dag hetzelfde als duizend jaar, en duizend jaar hetzelfde als één dag. 9De Heer houdt zich echt aan zijn belofte, ook al beweren sommige mensen van niet. Hij wacht omdat hij geduld heeft met jullie! Hij geeft iedereen de kans om een nieuw leven te beginnen. Want hij wil dat iedereen gered wordt.

Er komt een nieuwe wereld

10Maar pas op: de Heer komt op een moment dat je het niet verwacht. Hij komt net zo onverwacht als een dief in de nacht. Dan verdwijnt de hemel met veel lawaai, en worden de sterren door vuur vernietigd. Dan verdwijnt ook de aarde, met alles wat de mensen gemaakt hebben. 11Alles zal vernietigd worden.

Daarom is er maar één goede keuze: Leid een heilig leven en heb eerbied voor God. 12Verlang naar de dag dat God zal komen. Help mee om die dag sneller te laten komen.

Op die dag zal de hemel verbranden en zullen de sterren door vuur vergaan. 13Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat heeft God ons beloofd. Daar zal alleen nog maar gedaan worden wat God wil.

Slot van de brief

Petrus en Paulus zeggen hetzelfde

14Vrienden, jullie verlangen naar die nieuwe wereld. Zorg ervoor dat jullie een volmaakt en zuiver leven leiden als de Heer naar jullie toe komt. Dan zullen jullie met hem in vrede leven.

15De Heer is nog niet gekomen. Dat is omdat hij jullie de kans wil geven om gered te worden. Vergeet dat niet! Ook onze goede vriend Paulus heeft dat aan jullie geschreven. En aan hem heeft God veel wijsheid gegeven!

16Paulus legt in al zijn brieven uit waarom de Heer nog niet gekomen is. Sommige stukken van zijn brieven zijn moeilijk te begrijpen. De valse leraren leggen zijn woorden met opzet verkeerd uit. Dat doen ze ook met de andere heilige boeken. Wat ze doen, is dom. Want zo zorgen ze er zelf voor dat ze gestraft worden.

Alle eer aan Christus

17Vrienden, nu weten jullie wat er gaat gebeuren. Pas dus goed op. Laat je niet verleiden door de leugens van slechte mensen, maar houd vast aan je geloof.

18Laat je geloof groeien door de goedheid en de kennis die Jezus Christus ons geeft. Alle eer aan onze Heer en redder, nu en altijd!