Vijf tips om stil te staan bij dankdag

Dankdag voor gewas en arbeid is een dag om God te danken voor de oogst en het werk van het afgelopen jaar. Een dag dus om dankbaar te zijn voor alles wat God gegeven heeft. Dat kan zowel in de kerk als thuis. Hier vind je vijf tips om thuis stil te staan bij dankdag.

1. Lees bijbelteksten waar dankbaarheid een rol in speelt
In de Bijbel staan verschillende teksten waarin God gedankt wordt. David doet dit bijvoorbeeld als hij de bouw van de tempel heeft voorbereid: ‘Heer, God van onze voorvader Jakob die de naam Israël gekregen heeft. Wij zijn u voor altijd dankbaar! U bent geweldig en machtig.’ (1 Kronieken 29:10 – 11, Bijbel in Gewone Taal)

Lees met elkaar teksten over dankbaarheid uit de Bijbel. Doe dit eens anders dan anders. Lees bijvoorbeeld hardop als je normaal in stilte leest, of lees om de beurt een tekst.
 
Bijbelgedeelten die goed aansluiten bij dankdag zijn:

2. Maak de maaltijd extra bijzonder
In de Bijbel wordt God vaak gedankt met offers. De Israëlieten deden dit bijvoorbeeld na het binnenhalen van de oogst. Ze brachten God dan een graanoffer uit de nieuwe tarweoogst (Leviticus 23:16-17).

Ook op dankdag is het goed om stil te staan bij de oogst van het afgelopen jaar. Dat kan bijvoorbeeld door een zegen te vragen aan God over de maaltijd en het afgelopen jaar, en te danken voor het voedsel dat hij geeft.
Om hier nog meer nadruk op te leggen, kun je ook een van de maaltijden op dankdag extra bijzonder maken. Een feestelijk gedekte tafel, of een bijzonder gerecht helpen je om ook het eten weer eens met andere ogen te bekijken.

3. Laat zien dat je God wil danken
Als Salomo de tempel voor God bouwt in Jeruzalem, spaart hij kosten noch moeiten om de tempel prachtig te versieren. Overal laat hij op de muren en deuren bloemen, palmbomen en engelen uitsnijden. En alles wordt versierd met goud en mooi hout. (1 Koningen 6:29-36)
 
Maak ook in jouw huis zichtbaar waar je dankbaar voor bent. Schrijf bijvoorbeeld met glasstiften op de ramen waar je God voor wil danken. Of maak een kunstwerk van foto’s met mensen of dingen waar jij God dankbaar voor bent. Een hedendaagse verwijzing naar het Bijbelse feest bij de oogst zou je vorm kunnen geven door het maken van een oogstkrans, met vruchten zoals pompoen, kastanjes en graan.
 
4. Zing voor God
In de Bijbel wordt God vaak gedankt door voor hem te zingen. Bijvoorbeeld in 2 Kronieken 5:11-14 als de ark van het verbond in de tempel gezet wordt. Of in Ezra 3:10-13 als de tempel van Salomo weer opnieuw wordt opgebouwd. En ook in de brief aan de Kolossenzen worden we opgeroepen om liederen te zingen om God te eren en hem dankbaar te zijn (Kolossenzen 3:16).
 
Denk daarom ook eens aan het zingen of lezen van een Psalm waarin God gedankt wordt, zoals Psalm 100, Psalm 118:24-29 of Psalm 150. En als je een Samenleesbijbel in huis hebt, kun je bijvoorbeeld het lied ‘God is goed’ zingen.
 
5. Denk na over iets dat je voor een ander kunt doen
Als het volk van Israël wetten van God krijgt, drukt hij hen op het hart niet alleen aan zichzelf te denken. In Deuteronomium 15:11 staat het bijvoorbeeld zo: ‘Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.’

Vrijgevigheid is ook iets dat je op dankdag concreet kunt maken. Denk aan mensen die het moeilijk hebben, en zoek hen eens op. Breng bijvoorbeeld houdbare dingen naar de voedselbank, of stuur een kaart naar iemand die het minder goed heeft. Zo gaat dankdag samen met het uitdelen van de gaven die je gekregen hebt. 

Roelien Smit is vertaler en bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

Dit bericht is geplaatst op maandag 29 januari 2018