Leesplannen voor de veertigdagentijd!

Woensdag 22 februari begint de veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd. In deze periode van inkeer en bezinning leven we toe naar Pasen.

Om je te helpen bewust toe te leven naar Pasen, hebben wij een aantal leesplannen ontwikkeld.

Elke dag lees je een Bijbeltekst, een uitleg en je krijgt een vraag om mee aan de slag te gaan. Zo leef je bewust toe naar Pasen!

Wie zeg jij dat Ik ben?

Die vraag stelt Jezus aan zijn leerlingen. Het is de vraag die in alle vier de evangeliën centraal staat. Wie is Jezus? Wie zeggen de mensen dat Hij is, en welk antwoord geven wij, 2000 jaar later, op die vraag?

Wie is Jezus? Op zoek naar een antwoord op die vraag passeren teksten uit alle delen van de Bijbel de revue. Stuk voor stuk werpen ze licht op de verschillende verwachtingen en rollen die in de persoon van Jezus bij elkaar komen: onderwijzer, wonderdoener, brenger van vrede en gerechtigheid, Zoon van God, heerser over de schepping, fundament van de kerk, degene die vergeving, redding, bevrijding en eeuwig leven brengt, de lijdende dienaar die God heeft uitgekozen, en de langverwachte koning.

Een definitief, volledig antwoord is misschien onmogelijk te geven – Jezus laat zich niet vasthouden, door ons net zomin als door de Emmaüsgangers. En toch nodigt Hij ons uit om steeds opnieuw antwoord te geven op de vraag: ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’


Feest van bevrijding

In dit leesplan voor de veertigdagentijd volg je de Israëlieten die door God uit Egypte zijn bevrijd en op reis gaan naar het beloofde land. Daarna lees je teksten uit het Nieuwe Testament die bij dit onderwerp aansluiten en er in veel gevallen een nieuwe betekenislaag aan geven. Vanaf Witte Donderdag lees je teksten uit het Lucas-evangelie rondom het sterven en de opstanding van Jezus.


40 dagen met Marcus

In dit leesplan willen we samen met jou toeleven naar Pasen. Dit doen we aan de hand van het evangelie van Marcus. Tijdens de veertigdagentijd lezen we iedere dag uit de Bijbel en krijg je een korte overdenking. In 40 dagen heb je het gehele Marcus evangelie gelezen.


40 dagen – 40 vragen, toeleven naar Pasen met het evangelie van Johannes

De veertigdagentijd is voor veel mensen een tijd van bezinning. Hoe leef ik? Wie ben ik? Maak ik bewust tijd voor stilte? Of word ik geleefd door mijn gewoontes en dagelijkse bezigheden? Wat betekent het geloof voor mij? Dit leesplan daagt je uit bij dit soort vragen stil te staan.

We doen dat aan de hand van het Johannes-evangelie, waarin steeds wordt benadrukt dat we God kunnen leren kennen in Jezus.

Iedere dag is er een korte uitleg bij een tekst uit het Johannes-evangelie. Ook vindt u bij elke dag een vraag om over na te denken en een suggestie om aan de slag te gaan met wat u gelezen hebt.Overbruggen – 40 dagen tussen hemel en aarde

De weken voor Pasen zijn voor velen een tijd om stil te staan bij wat ons ten diepste beweegt. We houden ons leven tegen het licht en gaan op zoek naar een nieuw perspectief. Waar sta ik? Waarnaartoe ben ik onderweg? Wat houdt me gaande? Tijdens de veertigdagentijd lezen we uit het Matteüsevangelie met iedere dag een korte uitleg.


Niet van brood alleen – Veertigdagentijd Lectio Divina

Dit leesplan helpt je om aandachtig toe te leven naar Pasen. Iedere woensdag, vrijdag en zondag is er een Bijbeltekst en een overdenking. De overdenking komt uit het boek Lezen met je hart en is opgebouwd volgens de methode van de Lectio Divina, letterlijk: ‘goddelijke lezing’.

Dit bericht is geplaatst op maandag 13 februari 2023